Do kiedy ważne imienne zezwolenia na wózki?

Jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadza opublikowane 9 stycznia 2018 roku Rozporządzenie to zniesienie imiennych zezwoleń na wózki jezdniowe. Te osoby, które zrobiły kurs nie zakończony potwierdzeniem kwalifikacji przed komisją UDT i poruszały się na wspomnianych imiennych zezwoleniach, będą musiały w najbliższych latach uzupełnić kwalifikacje. Zgodnie z nowym rozporządzeniem tylko uprawnienia UDT dają terminowe prawo do legalnej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. W takim razie do kiedy ważne imienne zezwolenia? 

Zmiana jest zapisana w przepisach rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Obowiązuje od 15 października 2019 r. tego dnia weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Informuje nas o tym zmieniony § 18  w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47). Nie zmienił się natomiast okres w którym firmy mogą wystawiać imienne zezwolenia, ten upłynął w sierpniu 2018 roku. 

Nowe brzmienie po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego:

a) Wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
b) Wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.
c) Wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj  Do kiedy ważne imienne zezwolenie ?