Start / Test UDT na wózek I WJO on-line

Test UDT na wózek I WJO on-line

0%
50

Test objęty jest przedziałem czasowym.

Czas się skończył!


Created on  By admin

Test UDT na wózek specjalizowany on-line

Test UDT na wózek podnośnikowy I WJO on-line

By ułatwić Wam weryfikację posiadanej już wiedzy w zakresie uprawnień operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z wyłączeniem specjalizowanych przedstawiamy testy UDT on-line na egzamin dla operatorów wózków. Zgodnie z zasadami egzaminu należy odpowiedzieć prawidłowo na 11 z 15 pytań. Test jest jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie jest 30 minut.

Na teście pisemnym bardzo ważną rolę odgrywają prawidłowo zaznaczone odpowiedzi na pytania dotyczące diagramów obciążeń wózków podnośnikowych. Dlatego przygotowaliśmy zestaw występujących tam pytań w osobnym teście. Zobacz czy na pewno rozumiesz diagramy obciążeń. Jest to niezwykle ważne dla Twojego bezpieczeństwo oraz w osób pracujących w Twoim otoczeniu.

1 / 15

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

2 / 15

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

3 / 15

Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

4 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

5 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

6 / 15

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

7 / 15

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

8 / 15

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

9 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

10 / 15

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

11 / 15

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

12 / 15

Jednostką dozoru technicznego jest:

13 / 15

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

14 / 15

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

15 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

Your score is

0%