Start / Test UDT na wózek II WJO on-line

Test UDT na wózek II WJO on-line

0%
404

Test objęty jest przedziałem czasowym.

Czas się skończył!


Test UDT na wózek podnośnikowy on-line

Test UDT na wózek podnośnikowy on-line

By ułatwić Wam weryfikację posiadanej już wiedzy w zakresie uprawnień operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z wyłączeniem specjalizowanych przedstawiamy testy UDT on-line na egzamin dla operatorów wózków. Zgodnie z zasadami egzaminu należy odpowiedzieć prawidłowo na 11 z 15 pytań. Test jest jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie jest 30 minut.

Na teście pisemnym bardzo ważną rolę odgrywają prawidłowo zaznaczone odpowiedzi na pytania dotyczące diagramów obciążeń wózków podnośnikowych. Dlatego przygotowaliśmy zestaw występujących tam pytań w osobnym teście. Zobacz czy na pewno rozumiesz diagramy obciążeń. Jest to niezwykle ważne dla Twojego bezpieczeństwo oraz w osób pracujących w Twoim otoczeniu.

1 / 15

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

2 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A

3 / 15

Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

4 / 15

Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

5 / 15

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

6 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

7 / 15

Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

8 / 15

Sprawne dźwignie sterujące

9 / 15

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

10 / 15

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

11 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

12 / 15

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

13 / 15

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

14 / 15

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

15 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

0%