Start / Test UDT na wózek (BHP)

Test UDT na wózek (BHP)

0%
19
Created on  By admin

Test UDT na wózek (BHP)

Test UDT na wózek (BHP)

Najważniejsze na pisemnym egzaminie UDT jest dobre przygotowanie merytoryczne. Dlatego przede wszystkich zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych dla operatorów wózków jezdniowych w ośrodkach szkoleń. Rozwiązany test nie zastąpi wykładu, w którym omawiane są szczegółowo wszystkie zagadnienia występujące w pytaniach na egzamin UDT.

1 / 69

Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

2 / 69

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

3 / 69

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

4 / 69

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

5 / 69

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

6 / 69

Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

7 / 69

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

8 / 69

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

9 / 69

W chwili wywracania się wózka należy

10 / 69

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

11 / 69

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

12 / 69

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

Question Image

13 / 69

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

14 / 69

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

15 / 69

Instrukcja stanowiskowa

16 / 69

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

17 / 69

Masa netto 1000 l wody wynosi

18 / 69

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

19 / 69

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

20 / 69

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

21 / 69

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący:

22 / 69

Po zakończeniu pracy operator powinien

23 / 69

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

24 / 69

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

25 / 69

Wózek może stracić stateczność na skutek

26 / 69

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

27 / 69

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

28 / 69

Instrukcja eksploatacji to:

29 / 69

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

30 / 69

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

31 / 69

Zapalona lub migająca lampka kontrolna

32 / 69

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

33 / 69

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

34 / 69

Akumulatory kwasowe można ładować

35 / 69

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

36 / 69

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

37 / 69

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

38 / 69

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

39 / 69

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

40 / 69

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

41 / 69

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

42 / 69

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

43 / 69

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

44 / 69

Obsługującemu nie wolno:

45 / 69

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

46 / 69

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

47 / 69

W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

Question Image

48 / 69

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

49 / 69

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza

50 / 69

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator

51 / 69

Ładunek należy transportować

52 / 69

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

53 / 69

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

54 / 69

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

55 / 69

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

56 / 69

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

57 / 69

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

58 / 69

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

59 / 69

Obowiązki obsługującego określone są:

60 / 69

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

61 / 69

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10 stopni Celsjusza

62 / 69

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

63 / 69

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

64 / 69

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

65 / 69

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

66 / 69

Przyczyną utraty stateczności wózka może być

67 / 69

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

68 / 69

Nieszczęśliwy wypadek to:

69 / 69

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

Your score is

0%