Start / Test UDT na wózek (Budowa i parametry wózka)

Test UDT na wózek (Budowa i parametry wózka)

0%
11
Utworzono Przez admin

Test UDT na wózek (Budowa i parametry wózka)

Test UDT na wózek (Budowa i parametry wózka)

Najważniejsze na pisemnym egzaminie UDT jest dobre przygotowanie merytoryczne. Dlatego przede wszystkich zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach teoretycznych dla operatorów wózków jezdniowych w ośrodkach szkoleń. Rozwiązany test nie zastąpi wykładu, w którym omawiane są szczegółowo wszystkie zagadnienia występujące w pytaniach na egzamin UDT.

1 / 88

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

2 / 88

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

3 / 88

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

4 / 88

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

5 / 88

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

6 / 88

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

7 / 88

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

8 / 88

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

9 / 88

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

10 / 88

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

11 / 88

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

12 / 88

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

13 / 88

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

14 / 88

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

15 / 88

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

16 / 88

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

17 / 88

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

18 / 88

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

19 / 88

Widząc świecąca się kontrolkę operator

20 / 88

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

21 / 88

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

22 / 88

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

23 / 88

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

24 / 88

“Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

25 / 88

Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

26 / 88

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

27 / 88

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

28 / 88

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

29 / 88

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

30 / 88

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

31 / 88

Łącznik bezpieczeństwa “STOP” służy do

32 / 88

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

33 / 88

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

34 / 88

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

35 / 88

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

36 / 88

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

37 / 88

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

38 / 88

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

39 / 88

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

40 / 88

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

41 / 88

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

42 / 88

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

43 / 88

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

44 / 88

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

45 / 88

Sprawne dźwignie sterujące

46 / 88

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

47 / 88

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

48 / 88

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

49 / 88

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

50 / 88

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

51 / 88

Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

52 / 88

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

53 / 88

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

54 / 88

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

55 / 88

Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

56 / 88

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

57 / 88

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

58 / 88

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

59 / 88

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

60 / 88

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

61 / 88

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

62 / 88

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

63 / 88

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

64 / 88

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

65 / 88

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

66 / 88

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

67 / 88

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

68 / 88

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

69 / 88

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

70 / 88

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

71 / 88

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

72 / 88

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

73 / 88

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

74 / 88

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

75 / 88

W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

76 / 88

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

77 / 88

Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

78 / 88

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

79 / 88

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

80 / 88

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

81 / 88

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

82 / 88

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

83 / 88

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

84 / 88

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

85 / 88

Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

86 / 88

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

87 / 88

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

88 / 88

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

Your score is

0%